LAYKA

LAYKA – Jumalpa Elixir

Multi JCh Somora,s Great Xpectation  x  Ch Nenufar de la Llibra Casanova
Nacida: 18-07-2014
LOE 2216874
BAER +/+

En Co-propiedad con Ana García
Libre de Hiperuricemia LUA N/hu
Libre de displaxia por parentesco

 

 

 

Leave a Reply